Catalán
economia social

FICOOP: inicia el procés de creació de la primera plataforma de crowdequity a Espanya

La cooperativa de segon grau presentada el 04/10 farà d’intermediària entre persones sòcies inversores i projectes de l’Economia Social i Solidària ...

De valorsocial
La cooperativa de segon grau presentada el 04/10 farà d’intermediària entre persones sòcies inversores i projectes de l’Economia Social i Solidària

El món de l’Economia Social i Solidària (ESS), en els darrers anys, està tenint un fort impuls pel que fa a a la creació i consolidació de projectes en molts àmbits de la vida i l’economia (productores, llibreries, supermercats, mitjans de comunicació, missatgeria, assegurances, roba…), si no en quasi tots.

Aquests busquen transformar el sistema mercantilista i competitiu que ara mateix regeix les dinàmiques socials, i alhora abastir-nos de productes i serveis que donin resposta de manera sostenible a les necessitats de les persones enlloc de buscar el màxim benefici a curt termini.

Les dificultats financeres a les empreses de l’ESS

La majoria d’aquests projectes no parteixen de grans fortunes ni son impulsats per persones empresàries adinerades, sinó que són creats amb recursos limitats, i el capital inicial l’aporta l’entorn o les entitats financeres a partir de préstecs bancaris. Tot i així, aquestes fonts de finançament es mostren sovint insuficients per estimular l’emprenedoria social i colectiva, fins i tot per atendre les necessitats de creixement de l’economia social i solidària.

Por otro lado, en los últimos años hemos visto, en el entorno de la ESS, una clara predisposición a invertir una parte de sus ahorros directamente en proyectos de esa naturaleza sin pasar por el sistema bancario. Aún a costa de asumir mayores riesgos.

D’altra banda, en els darrers anys s’observa una clara predisposició a invertir part dels estalvis en projectes d’aquesta naturalesa sense passar pel sistema bancari. Encara que sigui a costa d’assumir més i majors riscos.

Paral·lelament, la posada en pràctica d ela llei de plataformes de finançament participatiu, amb les fintech, i una aversió generalitzada a l’oligopoli bancari imperant a l’Estat espanyol, proliferen també noves propestes d’intermediació financera basades en els principis del crowdfunding. Primer es van popularitzar els models de donació al secto social i la cooperació. Després van aparèixer els models de préstec (crowdlending) per a pimes, i els darrers anys d’altres fórmules estan apareixent.

Nous instruments de finançament per l’ESS

I és en aquest marc on arriba la proposta de  FICOOP, projectant-se com una entitat financera ètica que vol traslladar el crowdequity al sector de l’ESS, enllaçant projectes i estalvi amb inquietuts socioambientals. És a dir, una plataforma de crowdfunding que es basarà en inversions de capital social.

FICOOP neix com una cooperativa de segon grau promoguda per les cooperatives IesmedCoopdemà, dins del programa Singulars, concedit per la Generalitat de Catalunya el 2018. S’ha anunciat que aquest mes d’octubre va sol·licitar l’autorització corresponent a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per llançar el portal de crowdequity.

Com funcionarà?

FICOOP serà la primera plataforma en la seva espècie a l’Estat espanyol. “Servirà per la captació de fons propis o quasi propis per a cooperatives i altres entitats de l’ESS”, expliquen des del grup promotor. És a dir, funcionarà com a connexió entre entitas inversores d’impacte social i els porjectes que necessiten suport econòmic. Però a més, la cooperativa, que actuarà a tot l’Estat, oferirà serveis de seguiment i acompanyament empresarial del tipus ready-to-invest, com serveis de representació dels inversors en els projectes que rebin el finançament.

Aquesta proposta, tot i no tenir precedents al territori espanyol, sí beu d’experiències prèvies com Tudigo a França o October(abans Lendix) al Regne Unit, que tenen estructures semblants: fan d’intermediàries per al finançament de projectes a través de capital social d’inversors o Fons d’Inversió. Malgrat que per exemple el cas britànic no és exclusivament per cooperatives o empreses de l’ESS.

Un aspecte interessant d’aquesta proposta és el seu encaix al món de les finances ètiques. En aquest sentit, Jordi Ibáñez, mebre del grup promotor del projecte i director de la Fundació Finances Ètiques ha assenyalat que “els bancs ètics tot sovint ens trobem amb sol·licituds de crèdit que realment el que necessiten és capital i ens costa respondre. De manera que hem d’ocupar-nos també de generar instruments que resolguin aquest problema”. Encaix que passa a més per l’ús de la fórmula cooperativa de FICOOP i la seva vocació d’integrar a la seva base social els inversors que ho desitgin i a les entitats que rebin finançament.

Punt de partida

Divendres 4 d’octubre es s’ha presentat la proposta al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. L’acte va ser conduit per les entitats impulsores de FICOOP: la cooperativa europea iesMed, Coopdemà, la Fundació Seira i la Fundació FIARE-Finances Ètiques. Va comptar amb la presència d’experts en l’àmbit i que han recolzat el pocés de la cooperativa, així com institucions, entitats i grups regionals i locals de l’entorn de l’ESS i les finances ètiques.

A partir d’aquest moment, s’inicia la fase d’incorporació d’organitzacions sòcies promotores de la plataforma mentres es gestiona l’obtenció de la llicència per part de la CNMV.